S 103 LILLEBÆLT UD FOR MOMMAK.

 

I de første majdage i 1945, i disse dage for 31 år siden, lakkede det store verdensopgør i Europa mod enden. I Vesttyskland tromlede de amerikanske og engelske panserkolonner ubønhørligt frem mod nordøst, medens de russiske styrker foretog det sidste stormløb mod rigshovedstaden Berlin. I begyndelsen af måneden indledte feltmarskal Montgomery drøftelserne om krigsafslutningen med tyskerne. Alle tyske flådeenheder i de nordtyske farvande fik ordre til at stå nordover gennem Sundet eller Bælterne. Blandt dem var S 103.

Den 4. maj 1945, samme dag som den betingelsesløse tyske kapitulations dokumenter blev underskrevet, befandt S 103 sig i den sydlige del af Lillebælt ud for Als i nærheden af Mommark, da skæbnen indhentede den. Allierede jagerbombere der fløj rekognosceringstogter over de danske farvande med ordre om at angribe alt, hvad der bevægede sig på havets overflade, fik under patruljering over Lillebælt øje på S 103 som blev angrebet og sænket. Af de 32 ombordværende overlevede kun 12.

S 103, der den 4. maj 1945 blev sænket af allierede jagere er blevet undersøgt af søværnets minører, der fastslog at bådens 8 dybdebomber ligger ved siden af vraget, men er senere blevet fjernet og sprængt. Men der er stadig dykkerforbud på vraget.

Bygget på Schlichting werft i Travemynde. Længde.34,94 meter. Bredde. 5,28 meter. 109 brt. Dybgang. 1,67 meter. Motor 6000 hk. Topfart.39 knob.


 

 

Dybde 34 meter.

Position 54 53 942 - 10 07 116

 

TILBAGE TIL VRAG