SKANSEN LANGELANDSBÆLTET

 

Skansen af Nørresundby var bygget i 1937 og på 199 brt. Ejet af Reder P.A.S. Jørgensen. Tidligere navn, Condor Glashaven. Forlist den 30. Sept.1978. Skansen var sejlende fra Bagenkop med kurs mod DW 55 Højbjerg fyr med 160 tons sten der skulle losses ved fyret.

Skibet forliste kort efter at man er begyndt at lægge til ved fyret og der efter alt at dømme er kommet en kraftig dønning, hvorved skibet har ramt et løfteøje på fyret og har lavet en flænge i skibet, og mandskabet måtte reddede sig op i fyret.

Broen og masten blev få dage efter forliset beordret fjernet af Farvandsdirektoratet på grund af sikkerheden for skibstrafikken. Skansen kaldes også Illebøllevraget. Vraget ligger klods op af vest siden af fundamentet til det grønmalede fyr DW 55. med stævnen mod nord. Der er ofte meget stærk strøm, så det letteste er at dykke ned i læsiden af fyr fundamentet.

Dybde 17 meter.

Position 54 52 700 - 10 50 100

Skansen

 

Foto: Handels- og Søfartsmuseet
Kronborg

TILBAGE TIL VRAG