UTE FRESE VED FYNS HOVED

 

Coasteren Ute Frese fra Hamburg på 424 brt. hed tidligere Kerstin. Bygget af stål i 1959. længde 48,8 meter bredde 8,9 meter. Forliste 23/3 1976 ved Fyns hoved.

Sejlede med jernskrot fra Odense til Frederiksværk, hvor man i hårdt vejr ud for Fyns hoved fik en voldsom slagside da lasten forskubbede sig og skibet forliste på 12 meter vand. Skibet ligger med bunden i vejret noget nede i sandet. For og agterskib er sprængt væk i 1977. Der ligger en del vragrester spredt rundt på bunden, specielt i den ene ende.

Dybde 11 meter.

Position 55 38 373 - 10 37 856

 

Foto: Handels- og Søfartsmuseet
Kronborg

 

Vraget var tilbage i 1976 genstand for en del diskussion og avis artikler, da Farvandsvæsenet ville sprænge vraget uden først at fjerne de 7000 liter gasolie som den indeholdt. Det fik Danmarks sportsfiskerforbund og flere miljøorganisationer på banen, da de mente det ville forvolde stor skade på naturen. Miljøstyrelsen mente ikke at der var den store risiko for forurening da det ville gøre det lettere for de naturlige bakterier at nedbryde de skadelige stoffer, samt påpeger at de mange skibe der ligger på havets bund fra krigen ikke har udløst forurening, fordi olien kun er langsomt sivet ud. Det endte dog med at vraget blev suget tom for olie.