WAVE VED ROMSØ I STOREBÆLT

 

Den 18. juli 1871 løber skibsmæglerfirmaet R. Ropner & Co. s nybygning den 957 tons store dampfragter af stablen hos skibsbyggerfirmaet Danton Gray i West Hartlepool, England. Nybygningen får navnet Wave. Skibet er 72 meter langt og 9,4 meter bredt.

15 år senere i 1886 er Wave lastet med kul på vej fra Hartelpool til Wismar i Tyskland med den 48 årige kaptajn John Lewitt på broen. Wave når dog ikke længere end til Danmark hvor hun om morgenen den 15. oktober løber hårdt på grund på nordøstsiden af øen Romsø ud for Kerteminde i Storebælt. Kaptajnen afslår hjælp fra land og vil ved højvande bakke skibet fri. Ved højvande lykkedes det at komme fri af grunden, men skibet er så hårdt medtaget at det synker i løbet af en halv time. Vraget er siden blevet tømt for sin last og trukket ud på dybere vand. Styrehus og master er nedsprængt.

Alle de 15 ombordværende blev reddet, men ingen nåede at få nogle af deres ejendele med fra det synkende skib.

 

TILBAGE TIL VRAG

 

Foto: Handels- og Søfartsmuseet
Kronborg

 

Dybde 35 meter.

Position 55 31 128 - 10 49 655